Dosažené akademické vzdělání:

   2002 - 2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Jednooborová psychologie (Mgr.)

    2008: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze: Rigorózní zkouška (PhDr.), specializace klinická psychologie 

   Téma diplomové a rigorózní práce: Posttraumatický růst, trauma, stres, náročné životní situace a jejich zvládání.

 

       Specializační výcviky a kurzy:

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA - Rogersovská psychoterapii a poradenství (PCA Institut Praha, rozsah 1030 hodin, 2007 - 2015)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI, 160h) - Linka bezpečí Praha (akreditovaný MŠMT a ČAPLD)
 • Kurzy týkající se práce školního psychologa (IPPP, NÚV), např: Motivační rozhovory a práce se závislostmi 
 • Jasobsonova svalová progresivní relaxace
 • Bálintovské skupiny, a další.
 • Kurzy zaměřené na práci tělem, tělesným prožíváním a práci traumatem, Somatic Experiencig, Focusing
 • Ve své práci používám prvky systemické psychoterapie a práci s prvky systemických a rodinných konstelací (výcvik u J. Zilhofer)
 • Pravidelně absolvuji odbornou supervizi své práce s klienty u PhDr. Martiny Skalníkové.

     Vzdělání a kvalifikace v oblasti kraniosakrální terapie:

 • Kraniosakrální osteopatie a biodynamika pro lékařské a zdravotnické profese (2021-2022). Lektor: Radek Neškrabal (BCST, www.csosteopatie.cz ). Výcvik je akreditovaný ministerstvem zdravotnictví ČR.

 • Dotek přítomnosti - Kraniosakrální biodynamický přístup (2021). Lektor: Giorgia Milne (USA)

 • Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - úvodní kurz (2022). Lektoři: Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin (Švýcarsko)

 • Na hranici zrození: Kraniosakrální biodynamika v práci s miminky a dětmi do 12ti let (2022): Etienne Peirsman (USA)

 • V náruči zdraví na sklonku života: Kraniosakrální biodynamika v práci s umírajícími (2022). Lektoři: Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin (Švýcarsko)

 • Poplašné systémy a hromosvody traumatu, kraniosakrální biodynamika v práci s traumatem (2022). Etienne Peirsman (USA)

 • Jsem členem České kraniosakrální asociace (www.kranio.eu) a účastním se pravidelných supervizí a intervizí terapeutické práce

        Praxe v oblasti psychologie:

 • Svou praxi jsem začínala v roce 2007 jako manželský a rodinný poradce: Psychocentrum Jihlava - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina (2007 - 2009). Zabývala jsem se psychologickým poradenstvím a psychoterapií (individuální, párovou, rodinnou), krizovou intervencí, prací s oběťmi domácího násilí, a také diagnostikou, mimo jiné i v rámci náhradní rodinné péče.
 • Jako školní psycholog jsem nastoupila na Gymnázium Jihlava v roce 2009 a jsem zde doposud. Převážnou náplní mé práce je zde krizová intervence se studenty, rodiči, pedagogy, psychologické poradenství, kariérové poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika, práce s třídními kolektivy. Součástí mé práce byla po několik let i výuka semináře psychologie jako volitelného maturitního předmětu.
 • Od roku 2010 vedu soukromou praxi
 • V letech 2017 - 2019 jsem působila jako psycholožka v Poradenském a kariérovém centru na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě a lektor kurzů pro VŠ studenty (např. Partnerské vztahy, Relaxace a meditace)
 • Jako psycholog externě spolupracuji s FC Vysočina, HC Dukla Jihlava
© 2022 PhDr. Ivana Veselá 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky