PhDr. Ivana Veselá

Individuální a párová psychoterapie, kraniosakrální terapie

                                      Individuální poradenství a psychoterapie

 V poradenském i terapeutickém procesu provázím klienty k hlubšímu porozumění jejich tíživé situaci, nabízím podporu, zorientování a léčbu psychologickými prostředky. Ve své práci integruji různé přístupy, ale základním prvkem je hlubší porozumění v klientově prožívání a jeho přijetí, rozvoj sebepoznání, širší uvědomění vlastních životních scénářů a strategií. Cílem je opětovné propojení a kontakt se sebou, vztahování se k sobě i ostatním lidem v různých rovinách.

Nejčastějšími tématy do individuální práce jsou vztahové problémy, poruchy sebehodnocení, úzkostné či depresivní stavy, vyrovnávání se s krizovými situacemi jako je ztráta někoho blízkého, rozchod, náročná změna, obtíže při životním rozhodování, ale i snaha o osobnostní nebo profesní růst.

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je celostní kontaktní léčba, která přispívá k podpoře zdraví a harmonizaci fyzických i psychických sil v člověku. Podporuje přirozené autoregulační schopnosti centrálního nervového systému. Proto ji lze úspěšně použít při léčbě psychosomatických potíží, stavech vyčerpání, vyhoření, poruchách spánku, bolestech zad, kloubů, migrén, epilepsií, po horečkách a virózách, úzkostně-depresivních stavech, redukci stresu, při harmonizaci metabolismu a imuno-endokrinního systému, po operacích, úrazech, nehodách, k rozpuštění emocionálního a fyzického šoku po traumatech (události s potenciálem ohrožení života), pro práci s posttraumatickou stresovou poruchou a jejími a symptomy. Používá se jak při akutních, tak při chronických obtížích. Terapie probíhá díky jemnému, předem vyjednanému dotek, přes oblečení, klient leží na lehátku. Dochází k hlubokému uvolnění a relaxačním stavům, které jsou samy o sobě léčivé. Více informací na: https://www.kranio.eu/o-biodynamice/principy-metody/


                                                 Párové poradenství a terapie

V párovém poradenství či terapii nabízím možnost společných sezení s oběma partnery najednou. Je to cesta pro ty páry, které chtějí na svém vztahu společně pracovat, i přes problematickou komunikaci, nedorozumění, konflikty, partnerskou krizi, nevěru a další možná zranění, které z nejbližšího vztahu s partnerem mohou vznikat. Cílem je podpora a rozvíjení jedinečného vztahu mezi partnery, rozpoznání a náhled na vzájemné vztahové vzorce a dynamiku partnerského vztahu. Vytvářím nehodnotící a bezpečné prostředí pro oba partnery, aby bylo možné otevřít důležitá témata. 

© 2022 PhDr. Ivana Veselá 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky