VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na klinickou psychologii a práci s traumatem a posttraumatickým růstem. Při poradenské a terapeutické práci vnímám důležitost propojení různých aspektů našeho bytí, ať už na úrovni emoční, racionální, tělesné či duchovní. Těší mě provázet své klienty přes jejich obtíže k větší celistvosti. V terapeutickém procesu je pro mě důležitá hloubka porozumění, přijetí a opravdovost. Vidím, že každý z nás má své vnitřní zdroje pro řešení životních situací a dělá mi radost, když mohu být svým klientům průvodcem na této cestě k nim samotným, jejich vlastní síle a sebepoznání, čímž mohou zkvalitnit i vztahy se svými nejbližšími. 

Mými vlastními zdroji v životě jsou kromě rodiny a přátel další vzdělávání v oboru psychologie, práce s tělem v psychoterapii, kraniosakrální terapie, meditace, praxe mindfulness a jóga. Ráda sleduji přírodu a její řád, zázraky, které se v ní dějí.  Vstupuji do kontaktu s její silou skrze procházky, cestování a zahradničení. Ráda čtu hlavně odborné, ale i alternativní knihy a jsem divadelní a filmový fanoušek.

Dosažené akademické vzdělání:

2002 - 2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze:

Obor: Jednooborová psychologie

2008: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze:

Rigorózní zkouška, specializace klinická psychologie

2010 - 2012: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Obor: Pedagogická psychologie - interní doktorandské studium

  Specializační výcviky a kurzy:

 • Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA - Rogersovské psychoterapii a poradenství (PCA Institut Praha, rozsah 1030 hodin, 2007 - 2015)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI, 160h) - Linka bezpečí Praha (akreditovaný MŠMT a ČAPLD)
 • Kurzy zaměřené na práci školního psychologa (IPPP), např: Motivační rozhovory a práce se závislostmi, Jasobsonova svalová progresivní relaxace, Bálintovské skupiny, poruchy učení, pozornosti a další.
 • Výcvik v Systemických a rodinných konstelacích (260h) Bhagat J. Zilhofer
 • Kurzy zaměřené na práci tělem, tělesným prožíváním a prací s traumatem: Somatic Experiencig (P. Wilhelm), Focusing (J. Honzík PhD.)
 • Kurzy pro manželské a párové poradce: Partnerská krize, Nevěra (Mgr. P. Rataj)
 • Pravidelně absolvuji odbornou supervizi své práce s klienty 

Praxe v oblasti psychologie:

Svou praxi jsem začínala v roce 2007 jako manželský a rodinný poradce: Psychocentrum Jihlava - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina (2007 - 2009). Zabývala jsem se psychologickým poradenstvím a psychoterapií (individuální, párovou, rodinnou), krizovou intervencí, prací s oběťmi domácího násilí, a také diagnostikou, mimo jiné i v rámci náhradní rodinné péče.

V roce 2009 jsem nastoupila do projektu VIP - kariéra na Gymnázium Jihlava jako školní psycholožka a působím zde doposud. Převážnou náplní mé práce je zde psychologické poradenství, psychoterapie a krizová intervence se studenty, rodiči, pedagogy, kariérové poradenství, psychodiagnostika a práce s třídními kolektivy. 

Od roku 2010 vedu soukromou praxi

V letech 2017 - 2019 jsem působila jako psycholožka v Poradenském a kariérovém centru na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě a lektor kurzů pro VŠ studenty (např. Partnerské vztahy, Relaxace a meditace)

Externě spolupracuji s FC Vysočina a HC Dukla Jihlava


Vzdělání v oblasti kraniosakrální biodynamické terapie:


 • Kraniosakrální osteopatie a biodynamika pro lékařské a zdravotnické profese (2021-2022). Lektor: Radek Neškrabal (BCST). Výcvik je akreditovaný ministerstvem zdravotnictví ČR.

 • Dotek přítomnosti - Kraniosakrální biodynamický přístup (2021). Lektor: Giorgia Milne (USA)

 • Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii - úvodní kurz (2022). Lektoři: Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin (Švýcarsko)

 • Na hranici zrození: Kraniosakrální biodynamika v práci s miminky a dětmi do 12ti let (2022): Etienne Peirsman (USA)

 • V náruči zdraví na sklonku života: Kraniosakrální biodynamika v práci s umírajícími (2022). Lektoři: Bhadrena Tschumi Gemin, Kavi Gemin (Švýcarsko)

 • Poplašné systémy a hromosvody traumatu, kraniosakrální biodynamika v práci s traumatem (2022). Etienne Peirsman (USA)

 • Jsem členem České kraniosakrální asociace (www.kranio.eu) a účastním se pravidelných supervizí a intervizí terapeutické práce

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky