Poskytované služby


     Individuální poradenství a psychoterapie

V poradenském a terapeutickém procesu doprovázím klienty k hlubšímu porozumění jejich tíživé situaci, nabízím podporu, provázení či zorientování se v náročné či krizové situaci a léčbu psychologickými prostředky a metodami. Ve své práci integruji různé terapeutické přístupy, ale základním prvkem je hlubší porozumění v klientově prožívání, rozvoj jeho sebepoznání, uvědomění životních scénářů, vzorců a strategií. Propojuji práci s emocemi, myšlenkami a tělesným prožíváním. Naše tělo nám říká často daleko rychleji, než mysl, že je v našem životě něco v nepořádku, že potřebujeme nalézt nový řád, zpravidla jak ve vztahování se k sobě, tak k nejbližším lidem. V terapeutické práci integruji více přístupů a propojuji zejména práci s tělem, zakotvením ve vnímání posunů v tělesném prožívání, somatic experiencing, systemickou terapii, práci s relaxačními, dechovými a meditačními technikami, obrazy a symboly pociťovaného smyslu vlastního prožívání (focusing).

Nejčastějším tématem individuálního poradenství a terapie je vlastní postoj k sobě a s ním související potíže ve vztazích, opakující se vztahové vzorce. Obvykle se projevující symptomy mohou být úzkostně - depresivní stavy, s nimi spojené pocity méněcennosti a nízkého sebevědomí, pocity nejistoty. Dále je to reakce na akutní či chronický stres, zpracování ztráty (rozchody, úmrtí), náročných životních situací nebo traumatických zážitků (reakce nervové soustavy na pocit ohrožení života). Terapeuticky pracuji i s psychosomatickými potížemi, často v kombinaci psychoterapie a kraniosakrální terapie (somatoemocionální uvolnění). 

V případě potřeby poskytuji také párovou terapii.

 Psychoterapeuticky pracuji jak s dospělými, tak s dospívajícími od 12ti let.

Obvyklý interval setkávání je jednou za dva týdny, při akutních potížích jednou týdně. Pro podpůrnou či udržovací terapii je možný interval jednou měsíčně . Délka a intenzita terapie závisí na specifických potřebách klienta a domluveném kontraktu.

Dodržuji etické profesní principy a mlčenlivost.

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii ČAP.

     Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie vznikala v první polovině 20. století a má své kořeny ve výzkumné práci amerického lékaře Dr. Sutherlanda (1873-1954). Ten se ve své praxi se zabýval pohyby lebky, tzv. kraniálním rytmem a prouděním mozkomíšního moku mezi lebkou (kraniem) a křížovou kostí (sacrem). Toto proudění označil jako "Primární dýchání" a experimentoval s tím, jak tento třetí hlavní rytmus v těle (po dechu a pulzu) ovlivňuje funkce nervové soustavy. Zjistil, že tento "dech života" ovlivňuje naši vitalitu, životní energii a projevuje se v cyklických pohybech, které pomáhají reorganizovat a regenerovat tělesné funkce. Během terapie dochází k hlubokým relaxačním, "klidovým" stavům, ve kterých se organismus znovu "organizuje ke svému středu" k plnějšímu a celistvějšímu fungování. To může být pociťováno jako zklidnění, měkkost, proudění, teplo, rozšíření a pocit většího prostoru v místech, které vytvářejí potíže a celkovým somato-emocionálním uvolněním. Cílem terapie je obnovit rovnováhu a zdraví v organismu.

Ošetření začíná rozhovorem, vysvětlením postupu, domluvením cíle a orientací se na vnímání vlastního těla, jak se klient sám v sobě cítí. Samotná terapie probíhá v leže na lehátku, klient je oblečený, přikrytý dekou, pro maximální pohodlí a komfort. Skrze jemný a předem vyjednaný dotek je možné pracovat s celou nervovou soustavou a dalšími strukturami v těle.

"Při ošetření se snažím obnovit zdraví. Nesnažím se opravit problém. Když k pacientovi přistupuji tímto způsobem, umožňuji tělu, aby samo s pomocí vlastních sil udělalo to, co potřebuje." Dr. R. E. Becker

Indikace: Kraniosakrální terapie přispívá k podpoře zdraví a harmonizaci fyzických i psychických sil v člověku. Podporuje přirozené autoregulační schopnosti centrálního nervového systému. Proto ji lze úspěšně použít při stavech vyčerpání, vyhoření, poruchách spánku, bolestech zad, kloubů, migrén, epilepsií, po horečkách a virózách, úzkostně-depresivních stavech, redukci stresu, při harmonizaci metabolismu a imuno-endokrinního systému, po operacích, úrazech, nehodách, k rozpuštění emocionálního a fyzického šoku, pro práci s posttraumatickou stresovou poruchou a jejími a symptomy. Používá se jak při akutních, tak při chronických obtížích.

Obvyklý interval setkávání je jednou za dva až tři týdny, při akutních potížích je možný termín jednou týdně.

Kraniosakrální biodynamickou terapii praktikuji s miminky, dospívajícími, dospělými i lidmi na konci života.

Více informací na: https://www.kranio.eu/o-biodynamice/principy-metody/

        Párová terapie a poradenství

V párovém poradenství a terapii nabízím možnost společných sezení s oběma partnery najednou. Je to cesta pro ty páry, které chtějí na svém vztahu společně pracovat, i přes problematickou komunikaci, nedorozumění, konflikty, partnerskou krizi, nevěru a další možná zranění, které z nejbližšího vztahu s partnerem mohou vznikat. Cílem je podpora a rozvíjení jedinečného vztahu mezi partnery, rozpoznání a náhled na vzájemné vztahové vzorce a utváření - dynamiku partnerského vztahu. Poskytuji nehodnotící a bezpečné prostředí pro oba partnery.

Pro každou terapii je zásadní vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení a důvěry ve spolupráci. Proto při práci s klienty dodržuji základní etické principy psychologické profese, tak, jak je definuje např. Česká asociace pro psychoterapii.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky